خودپری‌گونگی

   

 

خودپری‌گونگی

تحلیل روان‌محور از پژواک خیالپردازانه انسان در قصه‌های پریان

به همراه ترجمه ده قصه کتاب «قصه‌ها» اثر شارل پرو و پنج قصه از کتاب «قصه‌های پریان» اثر مادام دولنوآ

به قلم دکتر علی بابایی‌زاد و دکتر آزاده سجادی‌نسب

 

 

قصه‌های پريان که هر کدام دارای چندين سده قدمت می‌باشند و بارها بازنويسي شده‌اند، ريشه در فرهنگ عاميانه‌ای گاه مشترک بين قوم‌های مختلف دارند و بخشي از روان پيچيدة انسان را حکايت مي‌کنند. در این کتاب، تلاش شده است با بازنقل تعدادي از اين حکايت‌ها و بررسي و تحليل روان‌محور و چند لایه‌ای آنها تجربه‌اي متفاوت از قصه‌خواني ايجاد شود که نه تنها لذت داستان‌خواني و برون‌ريزي عاطفي و يا خودنگری در آينه داستان حاصل گردد، بلکه با خواندن آنچه در بطن هر داستان مي‌آيد به جستجوی خود در اتفاق‌ها بپردازيم و دريابيم به چه دليل از نظر عاطفی و هيجانی با بخشي از داستان رابطه بيشتر يا کمتري برقرار کرده‌ايم. از این روی، خواندن قصه‌ها در اين کتاب فراي لذت سفر به سرزمين پريان، راهي جهت حضور در دنياي لذت‌بخش، پيچيده، بلازمان و بلامکان درون‌رواني مي‌باشد. باشد که از قصه‌خوانی تجربه‌ای نو حاصل شود و به کمک تحلیل روان‌محورِ ساية پژواک‌گون انسان در قصه‌های پريان اندکی در دنياي هزارتوي چندلاية روان کاوش کنیم و خود را بیشتر بشناسیم.

 

 

کتاب «خودپری‌گونگی» شامل متن چندین قصه پریان، تحلیل روان‌محور هر قصه به تفکیک، و بخشی با عنوان خودکاوی می‌باشد که اهميتی واکاوانه برای خودشناسی فردی دارد. برخی از قصه‌های منتخب آثاری هستند که در حافظه جمعی اکثريت حضوری دارند؛ قصه‌هايی همچون «سيندرلا»، «زيبای خفته»، «شنل‌قرمزی» و «گربه چکمه‌پوش» که يا در کودکی شنيده‌ايم، خوانده‌ايم و يا به تماشايشان نشسته‌ايم و يا اکنون کودکانمان مخاطب يا خواننده‌‌شان هستند. در اين کتاب، تلاش شده همراه با پريان و شخصيت‌های داستان، هر قصه را همچون پديده‌ای ناب تجربه کنیم، و از اين طريق به کاوش در دنيای هزارتوی چندلايهٔ روان بپردازیم.

 

 

خريد کتاب خودپری‌گونگی